Vitajte na stráke OZ Kvapka!

Občianske združenie Kvapka pôsobí od roku 2001. Jeho hybnou silou je skúsený, dynamický a súdržný team, tvorený podobne zmýšľajúcimi ľuďmi zo širokého spektra pomáhajúcich profesií. Náš team tvoria psychologičky, sociálne pracovníčky, pedagogičky, psychoterapeutky. Odbornou garantkou je PaedDr. Jana Lednická, psychoterapeutka akreditovaná Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou, s dlhoročnou praxou v CPPPaP.

Svoje poslanie vidíme v práci s ľuďmi – deťmi, mládežou, aj dospelými.

Pripravujeme pre vás široké spektrum činností, zážitkových aktivít, ale aj workshopov a seminárov. Našou filozofiou je práca založená na jedinečnosti každého človeka a výnimočnosti vzťahu s ním, čo znamená, že v atmosfére dôvery a bezpečia vytvárame priestor na objavovanie seba, spoznávanie druhých, hľadanie možných riešení, ako aj na rozvíjanie zručností a schopností.

Okrem skupinovo zameraných aktivít sa venujeme aj individuálnemu poradenstvu a psychoterapii. V priestoroch nášho OZ Kvapka sme vybudovali herničku na hrovú terapiu pre deti. Naše terapeutky pracujú prístupom zameraným na človeka (PCA).

Tešíme sa na stretnutie s Vami !

Informácia pre študentov a uchádzačov o zamestnanie

Chceme sa Vám poďakovať za záujem, ale momentálne v našom Centre pre rodinu nie je možné absolvovať prax, ani nie je možné sa zamestnať. Ďakujeme za pochopenie.

Jedinečné v našej ponuke:

Projekt Štart do práce

projekt start do prace

ento projekt sme pripravili pre mamy a otcov, ktorí sa po materskej alebo rodičovskej dovolenke vracajú do práce a potrebujú sa po dlhšej pracovnej odmlke zorientovať na trhu práce v čase krízy. Venovať sa vám budú personalistky, právnička a psychologičky. Projekt pokračuje do apríla 2013. Čaká nás posledný beh - v apríli 2013. Viac...

M. Mrowetz: Podpora raného kontaktu – teória a prax

Podpora raného kontaktu

Podpora ranej väzby - bondingu podporuje fyziologickú, imunologickú a psychologickú adaptáciu dieťaťa a matky a dáva zdravý základ vzťahovej väzby. Zdravotníkom zjednodušuje komunikáciu a kontakt s novou rodinou...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na praktický workshop pre podporu celej rodiny. viac...


Tréning rodičovských zručností a filiálna terapia

Tréning rodičovských zručností a filiálna terapia

Je špeciálny tréning rodičov, ktorý ich učí, ako pomôcť deťom s emóciami, podporiť ich samostatnosť a sebavedomie a viesť ich k sebakontrole a zodpovednosti. Viac...


M. Mrowetz: Popôrodná trauma - chiméra, alebo realita?

Podpora raného kontaktu

Ku kvalitnej práci so ženami v popôrodnom období je nutné poznať základné diagnostické kritériá posttraumatickej stresovej poruchy, ako aj rozumieť špecifikám pôrodníctva.

Workshop českej klinickej psychologičky, psychoterapeutky a súdnej znalkyne Michaely Mrowetz ponúka základnú orientáciu v diagnostike, liečbe a rehabilitácii popôrodnej traumy. viac...


© 2006–13 hannah : mapa stránky: foto: www.sxc.hu
Žiadnu časť tejto www-stránky nemožno kopírovať, znovu publikovať, alebo rozširovať iným spôsobom, bez písomného povolenia autora.